Sérdeild

Í Öldutúnsskóla er sérdeild fyrir nemendur á unglingastigi með væga þroskaröskun/alvarlega námserfiðleika og er opin öllum skólahverfum bæjarins. Deildin starfar samkvæmt lögum um grunnskóla en þar er kveðið á um að nemendur með sérþarfir fái viðeigandi kennslu og stuðning í heimaskóla. Allir nemendur sérdeildarinnar eru skráðir í almenna bekki skólans. Sá bekkur sem nemandinn er skráður í er í daglegu tali nefndur tengslabekkur og taka nemendur þátt í bekkjarstarfinu að einhverju marki. Hámarksfjöldi einstaklinga í deildinni eru tólf nemendur.

Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir nemendur í upphafi skólaárs og endurmetin við annarskil. Við reglulegt mat á námi nemenda eru framfarir metnar og tekið er tillit til breytinga við gerð nýrrar áætlunar.

Starfstími sérdeildar fylgir skóladagatali Öldutúnsskóla. Deildarstjóri sérkennslu- og stoðþjónustu ber ábyrgð á faglegu starfi deildarinnar.

Umsókn um nám í sérdeild er ávallt háð vilja og samþykki foreldra en einnig er byggt á faglegu mati heimaskóla nemenda. Foreldrar/forráðamenn sækja um nám í sérdeildinni á þar til gerðu eyðublaði sem er hægt að nálgast hjá deildarstjóra stoðþjónustur skólans og hjá Menna- og lýðheilsusviði Hafnarfjarðarbæjar. Umsóknarfrestur rennur út 30.mars ár hvert.

Umsókn í sérdeild er oft unnin í samráði við deildarstjóra sérkennslu í heimaskóla nemandans eða fagaðila á Mennta- og lýðheilsusviði Hafnarfjarðar. Inntökuteymi skipað skólastjóra Öldutúnsskóla, deildarstjóra stoðþjónustu og sérkennslufulltrúa Mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar fjallar um umsóknina og annast innritun.


Öldutúnsskóli | Öldutún 9, 220 Hafnarfjörður
Sími 555-1546 | Netfang oldutunsskoli@oldutunsskoli.is