Námsver og sérkennsla

Umsjónarmaður stoðþjónustu skólans er Hjálmfríður Sveinsdóttir. Viðtalstímar eru eftir samkomulagi, s. 5551546, netfang: hjalmfridur.sveinsdottir@oldutunsskoli.is   Umsjónarkennarar sækja um sér- og stuðningskennslu að vori til nemendaverndarráðs. Umsóknir eru afgreiddar út frá sérkennsluáætlun skólans. Nemendum er forgangsraðað eftir stöðu þeirra í námi og öðrum forsendum t.d. bekkjarstærð. Forgangsröðun er endurskoðuð við annaskipti og oftar ef þörf er á. Tekið er mið af greiningargögnum ef þau eru til.

Sér- og stuðningskennslan er ýmist innan eða utan bekkjar og er stuðningur við nemanda eða nemendahóp og skal ávallt vinna einstaklingsáætlun í samvinnu við foreldra ef vikið er verulega frá námsáætlun árgangsins og meta hana reglulega.

Á yngsta stigi er áherslan á málörvun og lestur. Í einstaka tilfelli er veitt sérkennsla í stærðfræði í 2.-3. bekk.

Á miðstigi er sérkennslan aðallega í íslensku (lestri og stafsetningu) og stærðfræði. Kennslan fer aðallega fram í litlum hópum eða námskeiðum (6-8 vikur).

Á unglingastigi er sérkennslan í íslensku og stærðfræði. Nemendur fara ýmist út úr bekk í lítinn hóp eða fá aðstoð inn í bekk.

Samstarf sérkennara við foreldra afar mikilvægt og veita þeir foreldrum, kennurum og stuðningsfulltrúum ráðgjöf við val á námsefni og þjálfun.

Nemendur með tilfinningalega erfiðleika og/eða hegðunarvanda eiga kost á óhefðbundnum stuðningi sem tekur mið af þörfum þeirra. Þar getur verið um að ræða auknar verk- og/eða listgreinar, hér t.d. átt við hljómsveitir, hönnun og tæknimennt, UÁB- hópa, drengja- og stúlknahópa í samstarfi við Ölduna,  enn fremur hópefli og félagsfærniþjálfun í 4-6. bekk, sértæka vinnu með einstaklinga á öllum aldri í minni hópum að félagsfærni og sjálfstyrkingu eftir því hver þörfin er og hvaða einstaklingum nemendaverndarráð og eineltisteymi vísa til þessa úrræðis.

Nemendur með íslensku sem annað tungumál fá sérstaka íslenskukennslu meðan á þarf að halda. Þeir geta fengið undanþágu frá skyldunámi í dönsku (sjá Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.78) en geta þá í staðinn fengið nám í íslensku eða eigin móðurmáli (ekki verið útfært enn).


Öldutúnsskóli | Öldutún 9, 220 Hafnarfjörður
Sími 555-1546 | Netfang oldutunsskoli@oldutunsskoli.is