Heilsugæsla

Skólaárið 2021-2022

Heilsugæsla Öldutúnsskóla heyrir undir Heilsugæsluna Firði.

Skólahjúkrunarfræðingur er Jenný Kamilla Knútsdóttir.

Viðvera hennar er sem hér segir:

  • Þriðjudaga 08:00 – 16:00.
  • Miðvikudaga 08:00 – 16:00.
  • Fimmtudaga 08:00 – 16:00.
  • Föstudaga 08:00 – 12:00.

Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að börn fái að vaxa, þroskast og stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á.

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd.  Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra.

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/ forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda.

Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar

1.  bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling.

4.  bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling. Einnig mat á lífsstíl og líðan.

7.  bekkur Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling.  Einnig mat á lífsstíl og líðan.

Bólusett gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt (ein sprauta)
Stúlkum er boðin bólusetning gegn leghálskrabbameini (tvær sprautur á 6 mánuðum, HPV)

9. bekkur Sjónpróf,  hæðarmæling og þyngdarmæling. Einnig mat á lífsstíl og líðan.

Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa.

Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til.

Skólaheilslugæsla fylgist einnig með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli Landlæknis segja til um.  Ef börn hafa ekki fengið fullnægjandi bólusetningar er haft samband við foreldra/ forráðamenn og  bætt úr því.

Fræðsla / heilbrigðishvatning / forvarnir

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigða lífshátta.  Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þá til umhugsunar og ábyrgðar á eigin heilbrigði.  Foreldrar geta leitað eftir ráðgjöf skólaheilsugæslunnar varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

Skólahjúkrunarfræðingar hafa samræmt sitt fræðsluefni til að nota við heilbrigðisfræðslu til skólabarna.  Þar er sú aðferð að læra í gegnum athafnir höfð að leiðarljósi og stuðst er við jákvæða nálgun þar sem áhersla er lögð á æskilega hegðun frekar en að beita hræðsluáróðri.  Foreldrar/ forráðamenn fá jafnframt send heim fréttabréf reglulega frá skólaheilsugæslunni sem eru þá kjörin vettvangur til umræðna á heimilinu um viðkomandi málefni.  Hvetjum við foreldra og nemendur til að nýta sér heimsíðu sem er tengd fræðsluefninu. www.6h.is

Tannvernd

Enginn sérstakur tannlæknir tilheyrir grunnskólum því er mikilvægt að börn hafi skráðan ábyrgðartannlæknir og fari í skoðanir skv tilmælum síns tannlæknis.

Slys og veikindi

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt.  Þurfi nemandi að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar/forráðamenn fara með barninu.  Mikilvægt er að skólinn hafi öll símanúmer sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins.

Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum, það er alfarið á ábyrgð foreldra/forráðamanna að sinna því.

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæslan viti af því.  Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Lyfjagjafir

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma.  Þar kemur meðal annars fram að skólabörn skulu ekki fá önnur lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni.

Í engum tilvikum getur barn borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra/forráðamanna en skólahjúkrunarfræðingur og starfsfólk skóla sjá um lyfjagjöf á skólatíma.  Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum.  Slíkar lyfjagjafir geta t.d. verið insúlíngjafir sem barnið sér sjálft alfarið um.

Foreldrar/forráðamenn þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa samband við skólaheilsugæslu sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma.


Öldutúnsskóli | Öldutún 9, 220 Hafnarfjörður
Sími 555-1546 | Netfang oldutunsskoli@oldutunsskoli.is