Lög

1. grein: Félagið heitir: Foreldrafélag Öldutúnsskóla.

2. grein: Félagar eru allir foreldrar barna í Öldutúnsskóla, Hafnarfirði.

3. grein: Tilgangur félagsins er að auka tengsl foreldra við skólann og stuðla að aukinni velferð nemenda í skólanum.

4. grein: Stjórn félagsins skal skipuð 11 foreldrum, einum fyrir hvern árgang nemenda og einum fyrir sérdeild skólans. Stjórnin skiptir með sér verkum og setur sér starfsreglur. Fulltrúa úr kennararáði Öldutúnsskóla er heimilt að sitja sem áheyrnarfulltrúi á fundum stjórnar foreldrafélagsins.

5. grein: Fulltrúi hvers árgangs í stjórn er ábyrgur fyrir að bekkjarfulltrúar séu skipaðir fyrir hvern bekk í árgangnum.

6. grein: Bekkjarfulltrúar sjá um starf í þágu síns bekkjar. Vilji þeir koma á framfæri einhverju málum er varða skólann í heild eða hluta hans skal þeim komið á framfæri við stjórn foreldrafélagsins, sem annast öll slík mál.

7. grein: Fundi í stjórn skal halda minnst fjóra á vetri, þar af tvo fyrir jól.

8. grein: Kosningar til stjórnar skulu fara fram á aðalfundi og skal til hans boðað með minnst 7 daga fyrirvara. Aðalfundur skal haldinn eigi síðar en 10. október ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa varaformann úr röðum stjórnarmanna. Varaformaður situr í 1 ár. Að þvi loknu tekur hann við formennsku í félaginu og sinnir henni í 1 ár.

9. grein: Lög þessi öðlast þegar gildi. Tillögur um lagabreytingar skulu tilkynntar í aðalfundarboði og lagðar fram skriflega á aðalfundi. Einfaldur meirihluti atkvæða fundarmanna nægir til samþykktar á lagabreytingum


Öldutúnsskóli | Öldutún 9, 220 Hafnarfjörður
Sími 555-1546 | Netfang oldutunsskoli@oldutunsskoli.is