Nemendaverndarráð

Í ráðinu sitja: Aðstoðarskólastjóri, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur og deildarstjórar. Umsjónarkennarar og aðrir boðaðir til fundar eftir þörfum.

Ráðið heldur fundi vikulega.

Hlutverk nemendaverndarráðs er að taka við öllum erindum, hvort sem þau eru frá starfsmönnum eða foreldrum,  um þjónustu stoðkerfis skólans og koma erindum í farveg sem leiðir til lausna á þeim. Foreldrar sem telja að  barn þeirra þurfi einhverra hluta vegna á þjónustu stoðkerfisins að halda, eru beðnir að hafa samband við deildarstjóra sérkennslu eða viðkomandi umsjónarkennara. Foreldrum er alltaf tilkynnt ef málum barna þeirra er vísað til ráðsins.

Til hliðsjónar:

Grunnskólalög nr. 91/2008

Reglugerð nr. 897/2009 um meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum.

Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skkyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum.

Reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum.

Reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskólum.

Barnaverndarlög - nr. 80/2002
Reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd - nr. 56/2004

Barnalög - nr. 76/2003

Verklagsreglur um tilkynningaskyldu starfsmanna leik- grunn- og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda.

Lög um persónuvernd - nr. 77/2000

Upplýsingalög - nr. 50/1996

Stjórnsýslulög - nr. 37/1993


Öldutúnsskóli | Öldutún 9, 220 Hafnarfjörður
Sími 555-1546 | Netfang oldutunsskoli@oldutunsskoli.is