Lausnateymi

Starfsmenn geta sent tilvísun inn í lausnateymi ef þeir telja sig þurfa aðstoð og handleiðslu við notkun SMT verkfæranna. Lausnateymið tekur fyrir tilvísanir frá starfsmönnum.

Starfsmenn eru kallaðir á fund ráðsins þar sem farið er í lausnaleit. Ef umsjónarkennari er ekki tilvísunaraðili er hann samt kallaður á fund teymisins ásamt starfsmanni sem vísaði málinu. Gerð er áætlun um næstu skref. Þeir sem í ráðinu sitja skipta með sér málum og hafa umsjón með því ásamt tilvísunaraðila. Lausnateymið vinnur náið með SMT teymi og nemendaverndarráði.

Fastir klukkustundarfundir eru í teyminu tvisvar í mánuði, þeir eru ákveðnir að hausti og skráðir á atburðadagatal. Teymið fundar oftar ef þurfa þykir, t.d. ef mörg mál berast.

Þeir sem sitja í lausnateymi Öldutúnsskóla: Aðstoðarskólastjóri – teymisstjóri, námsráðgjafi, verkefnastjóri SMT. deildarstjóri yngsta- og miðstigs og fulltrúi kennara.


Öldutúnsskóli | Öldutún 9, 220 Hafnarfjörður
Sími 555-1546 | Netfang oldutunsskoli@oldutunsskoli.is