Öryggisnefnd

Öryggistrúnaðarmenn skulu kosnir af starfsmönnum til tveggja ára í senn, öryggisverðir eru skipaðir af atvinnurekanda til tveggja ára í senn.

Öryggisnefnd skal taka til umfjöllunar mál er varða aðbúnað, holl ustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Nefndin kýs sér sjálf formann og ritara og skulu þeir til skiptis vera úr röðum öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða. Öryggisnefndin heldur fundi eins oft og hún sjálf telur þörf á en þó eigi sjaldnar en fjórumsinnum á ári.

Helstu verkefni öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða eru að:

  • Taka þátt í gerð áhættumats og fyl gja því eftir ásamt atvinnurekanda
  • Kynna starfsmönnum þá áhættu, sem er á vinnustaðnum að því er varðar öryggi þeirra og heilsu, og sjá til þess að þeir fái nauðsynlega fræðslu og þjálfun
  • Fylgjast með að ekki viðgangist einelti á vinnustaðnum
  • Vélar og tæknibúnaður, hættuleg efni og starfsaðferðir stofni ekki lífi og heilsu starfsmanna í hættu
  • Gæta þess að persónuhlífar séu til staðar, í góðu ástandi og notaðar í samræmi við reglur
  • Fylgjast með að skráningu slysa, óhappa og atvinnusjúkdóma sé sinnt

Nánari upplýsingar í reglugerð 920/2006 um vinnuverndarstarf á vinnustöðum

Sjá heimasíðu Vinnueftirlitsins


Öldutúnsskóli | Öldutún 9, 220 Hafnarfjörður
Sími 555-1546 | Netfang oldutunsskoli@oldutunsskoli.is